โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 72 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/08/2019 อ่าน: 8,683 ครั้ง


โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 35 อัตรา
3.  เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31  อัตรา
5. พนักงานเปล 1 อัตรา
6. พนักงานบริการ (เพศชาย) 2 อัตรา
7. พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ โทร 0-4351-8200 ต่อ 7659,7669

ประกาศรับสมัคร