ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ

สร้างเมื่อ: 07/08/2019 อ่าน: 5,793 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2562 ในวันราชการ โทร.0 7725-5288

ประกาศรับสมัคร