โรงพยาบาลสตูล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/08/2019 อ่าน: 5,314 ครั้ง


โรงพยาบาลสตูล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
2. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
3. พนักงานเปล 1 อัตรา
4. พนักงานซักฟอก 4 อัตรา
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
6. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสตูล ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7472-3500

ประกาศรับสมัคร