สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2019 อ่าน: 6,511 ครั้ง


สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สถานที่รับสมัครและตำแหน่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
1. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

โรงพยาบาลวัดโบสถ์
2. พนักงานบริการ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท

โรงพยาบาลเนินมะปราง
3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท

เปิดรับสมัครตามสถานที่ที่ตำแหน่งว่าง ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร