มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งสถาปนิก

สร้างเมื่อ: 03/08/2019 อ่าน: 1,021 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562
ชื่อตำแหน่ง: สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร