สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สร้างเมื่อ: 02/08/2019 อ่าน: 3,153 ครั้ง


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-14 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3240-8851 หรือ 09-8410-7041

ประกาศรับสมัคร