โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/07/2019 อ่าน: 1,440 ครั้ง


โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 600 บาท/วัน มีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงานเหมาจ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร