โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/07/2019 อ่าน: 5,508 ครั้ง


โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
2. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ค่าจ้าง 360 บาท/วัน
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
4. พนักงานเปล 3 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
5. พนักงานทั่วไป 5 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
6. พนักงานทั่วไป ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ตำบลบ้านโพธิ์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
7. พนักงานทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.075-201-500 ต่อ 1214 หรือ 1235

ประกาศรับสมัคร