อบต.ผาช้างน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/07/2019 อ่าน: 4,089 ครั้ง


อบต.ผาช้างน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

พนักงานจ้างทั่วไป
2. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ขึ้นไป สำหรับบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่นๆ อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกำหนดฯ

3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
- เพศชาย วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 7-19 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5443-0980

ประกาศรับสมัคร