โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/07/2019 อ่าน: 6,829 ครั้ง


โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2562ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร