โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย รับสมัครครูและพนักงานจ้าง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/07/2019 อ่าน: 3,208 ครั้ง


โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย รับสมัครครูและพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ประจำโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สังกัดอบจ.ระยอง
1. ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน

2. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปีสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3801-5299

ประกาศรับสมัคร