อบต.ไม้ขาว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 27/07/2019 อ่าน: 3,028 ครั้ง


อบต.ไม้ขาว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 -13,285 บาท
2.  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 -13,285 บาท
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
4.  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
-มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. พนักงานกู้ชีพ 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. นักการภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร