โรงพยาบาลรามัน รับสมัครพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัยหญิง) 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 26/07/2019 อ่าน: 1,728 ครั้ง


โรงพยาบาลรามัน รับสมัครพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัยหญิง) 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัยหญิง) 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,800 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้ปรับ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่สูงกว่า (ปวส.)
 - ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 - รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
 - อายุ 18 – 40 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร