แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา

สร้างเมื่อ: 26/07/2019 อ่าน: 1,012 ครั้ง


แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ความสามารถเบื้องต้นของตำแหน่งนายช่างโยธา
- สำรวจ
- เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (AUTOCAD)
- ประมาณราคางานก่อสร้าง
- ควบคุมงานการก่อสร้าง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3641-2660

ประกาศรับสมัคร