โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

สร้างเมื่อ: 25/07/2019 อ่าน: 1,414 ครั้ง


โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
2.  ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงการประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร