สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

สร้างเมื่อ: 25/07/2019 อ่าน: 2,889 ครั้ง


สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท *เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเดือนละ 6,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทางด้านบัญชี หรือ
2. เคยเป็นพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าขั้นต่ำของพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 สิงหาคม 2562 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3731-1548

ประกาศรับสมัคร