ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

สร้างเมื่อ: 24/07/2019 อ่าน: 2,937 ครั้ง


ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
2 มีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
3 สามารถทํางานประจําที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ได้
4 หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
5. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFLอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ดูในประกาศ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร