จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า)

สร้างเมื่อ: 22/07/2019 อ่าน: 924 ครั้ง


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 ประจำศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15100 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 มีบุคลิกดี มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์ ฯ
3 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า หรือเครื่องกล อย่างน้อย 1 ปี(ขอใบรับรองการทํางาน)
4 สามารถทํางานประจําที่ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรีได้
5 หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร