มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครพนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

สร้างเมื่อ: 21/07/2019 อ่าน: 5,164 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้จบสาขาที่เกี่ยวข้องจะต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 30 หน่วยกิต
2. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ  และพัฒนา เว็ปไซต์
3.  มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบและการจัดทำฐานข้อมูล
4. กรณีมีประสบการณ์ทางานด้านการพัฒนาเว็ปไซต์การจัดทำระบบฐานข้อมูล และการผลิตสื่อการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ยื่นหลักฐานในวันสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร