สสอ.เมืองพะเยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/07/2019 อ่าน: 6,070 ครั้ง


สสอ.เมืองพะเยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯแม่ปืม
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

2. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.บ้านใหม่
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

3. พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.จำป่าหวาย
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับวุฒิ ม.3 ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สสอ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5488-7109

ประกาศรับสมัคร