สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร

สร้างเมื่อ: 21/07/2019 อ่าน: 6,159 ครั้ง


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสรรพากร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขาวิชา จากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ปวช.ต้องได้รับวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมาก่อน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร