อบต.ปลวกแดง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/07/2019 อ่าน: 2,894 ครั้ง


อบต.ปลวกแดง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี มีหนังสือรับรอง)
3. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี มีหนังสือรับรอง)
4. ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี มีหนังสือรับรอง)

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
2. คนงานทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
3. ยาม 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์.0-3865-9866 ต่อ 13

ประกาศรับสมัคร