โรงพยาบาลบ้านฉาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/07/2019 อ่าน: 786 ครั้ง


โรงพยาบาลบ้านฉาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-26 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 8-26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3860-3838

ประกาศรับสมัคร