โรงพยาบาลป่าตอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/07/2019 อ่าน: 2,317 ครั้ง


โรงพยาบาลป่าตอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลป่าตอง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 5 อัตรา (กรุณาโทรไปสอบถามก่อน (รับคนไปแล้วหรือยัง) ก่อนที่จะไปสมัคร

- ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
* วุฒิการศึกษา ปวช.

- ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
*วุฒิการศึกษา ปวส.
 
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
*วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 ผ่าน โรงเรียนการบริบาล

- ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์รายได้)
คุณสมบัติ
*วุฒิการศึกษา ปวส.

สนใจเข้าสมัครงานได้ที่ งานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลป่าตอง ติดต่อได้ที่เบอร์ 076-342633-4

หลักฐานการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร 1 ฉบับ
5.สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)
6.ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
7.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

* เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
*หมายเหตุ กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย