มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/07/2019 อ่าน: 4,058 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
อัตราเงินเดือน: 17,250 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร