โรงพยาบาลสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/07/2019 อ่าน: 1,326 ครั้ง


โรงพยาบาลสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,000 บาท + พ.ต.ส. 1,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งยังสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งไม่ผ่าน (ถ้าผ่านการคัดเลือกจะบรรจัตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสตูล ตั้งแต่วันที่ 11-22 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7472-3500

ประกาศรับสมัคร