เทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/07/2019 อ่าน: 5,823 ครั้ง


เทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22กรกฎาคม - 1สิงหาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 1อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด) 1อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
3. พนักงานเก็บเงิน 1อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
4. พนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) 1อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
5. ประชาสัมพันธ์ 1อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
6. พนักงานขับรถยนต์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 4อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
7. คนงานทั่วไป กองช่าง 1อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
8. คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
9. พนักงานขับรถยนต์ (กองช่างสุขาภิบาล) 3อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
10. คนงานทั่วไป (กองช่างสุขาภิบาล) 1อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 22กรกฎาคม - 1สิงหาคม 2562ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศรับสมัคร