วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/07/2019 อ่าน: 3,033 ครั้ง


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย ไทยศึกษา ภาษาไทยและการสื่อสาร
- มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

2.  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาสัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร