อบต.ป่าเด็ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/07/2019 อ่าน: 2,917 ครั้ง


อบต.ป่าเด็ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 5 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3264-6895 (สมัครทางไปรษณีย์ได้)

ประกาศรับสมัคร