สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สร้างเมื่อ: 07/07/2019 อ่าน: 3,663 ครั้ง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในหน้าที่  ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7321-2712

ประกาศรับสมัคร