กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/07/2019 อ่าน: 6,455 ครั้ง


กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 9 อัตรา (ภาคกลาง)
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร