มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/07/2019 อ่าน: 2,138 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิยาลัย (สายผู้สอน)
1. อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
2. อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
3. อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
4. อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
5. อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)

ตั้งแต่วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2562 สอบถามโทร.0-4355-6006

ประกาศรับสมัคร