วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู

สร้างเมื่อ: 02/07/2019 อ่าน: 1,724 ครั้ง


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาสัตวศาสตร์/สัตวรักษ์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวบาล/สัตวแพทย์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7789-7756 หรือ 08-8843-5658

ประกาศรับสมัคร