สนง.ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์)

สร้างเมื่อ: 01/07/2019 อ่าน: 2,177 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฎหมาย หรือรัฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร