เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2019 อ่าน: 11,680 ครั้ง


เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ป.ตรีทางการศึกษา/มีใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/หนังสือรับรองสิทธิ

2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ป.ตรีทางการศึกษา

3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ป.ตรี/มีใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/หนังสือรับรองสิทธิ

4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ป.ตรี/มีใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/หนังสือรับรองสิทธิ

5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ป.ตรี/มีใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/หนังสือรับรองสิทธิ

6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาประวัฒิศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ป.ตรี/มีใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/หนังสือรับรองสิทธิ

7. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ป.ตรี/มีใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/หนังสือรับรองสิทธิ

8. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 6 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีหนังสือรับรอง

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท  ไม่จำกัดวุฒิ
2. ผู้ดูแลเด็ก  1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท  ไม่จำกัดวุฒิ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร