โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/06/2019 อ่าน: 6,813 ครั้ง


โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
1 ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา รับสมัครถึง 22 กรกฎาคม 2562
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,146 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,596 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา รับสมัครถึง 5 กรกฎาคม 2562
- อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 6,552 บาท เมื่อผ่านการประเมิน 3 เดือน จะปรับอัตราเงินเดือน 6,905 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

3. พนักงานเปล  1 อัตรา รับสมัครถึง 4 กรกฎาคม 2562
- อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 6,552 บาท เมื่อผ่านการประเมิน 3 เดือน จะปรับอัตราเงินเดือน 6,905 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร