กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 27/06/2019 อ่าน: 3,990 ครั้ง


กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1- 15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 1- 15 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร