มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 27/06/2019 อ่าน: 4,104 ครั้ง


มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นิติกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท ปริญญาตรีนิติศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท ปริญญาตรีบริหารธุรกิจทุกสาขา
3. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-2549-4913 และ 0-2549-4925

ประกาศรับสมัคร