สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

สร้างเมื่อ: 25/06/2019 อ่าน: 2,676 ครั้ง


สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,840-11,500 บาท *เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเดือนละ 5,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4261-4261

ประกาศรับสมัคร