โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 21/06/2019 อ่าน: 2,684 ครั้ง


โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร