สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/06/2019 อ่าน: 6,591 ครั้ง


สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 
2. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพ 2,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท
-  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2562 ณ กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารศาลปกครองเพชรบุรี เลขที่ 980/98 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3270-9400 ต่อ 229

ประกาศรับสมัคร