ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สร้างเมื่อ: 19/06/2019 อ่าน: 3,551 ครั้ง


ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
2. เป็นเพศหญิง มีร่างกายเข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3721-8597

ประกาศรับสมัคร