สนง.ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

สร้างเมื่อ: 17/06/2019 อ่าน: 2,982 ครั้ง


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม (หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยา ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร