สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

สร้างเมื่อ: 15/06/2019 อ่าน: 1,852 ครั้ง


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม (หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยา ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 03232 2647

ประกาศรับสมัคร