วิทยาลัยเทคนิคระนอง รับสมัครพนักงานราชการครู กลุ่มวิชาช่างเชื่อม

สร้างเมื่อ: 14/06/2019 อ่าน: 461 ครั้ง


วิทยาลัยเทคนิคระนอง รับสมัครพนักงานราชการครู กลุ่มวิชาช่างเชื่อม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 203 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ(เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม)
2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสอทธิโดยต้องได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยเทคนิคระนอง ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร