วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/06/2019 อ่าน: 3,049 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา.
2. บรรณารักษ์. 1 อัตรา
3. นักประชาสัมพันธ์. 1 อัตรา
4. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
5. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร