โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านน้ำจาน รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 13/06/2019 อ่าน: 2,924 ครั้ง


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านน้ำจาน รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 500 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน 2562
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจาน ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประกาศรับสมัคร