เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/06/2019 อ่าน: 14,173 ครั้ง


เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. คนงาน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. คนสวน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. คนงานประจำรถน้ำ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร