วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 10/06/2019 อ่าน: 1,340 ครั้ง


วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8340บาท ค่าครองชีพ 2000 บาท ค่าสอนเกินภาระงาน ประมาณเดือนละ 3000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร