สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

สร้างเมื่อ: 09/06/2019 อ่าน: 1,992 ครั้ง


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางการบริหารงานยุติธรรม (หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่) ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 03232 2647

ประกาศรับสมัคร